Kirjaudu sisään Question mark Facebook 64 Google 64 | FI EN
Kotikunta
Anna kotikuntasi, jotta voimme näyttää sinulle oman alueesi kysymykset ja tulokset.

Birgitta Johansson 98

Vihreä liitto - Uusimaa

Ehdokkaan oma esittelyteksti:

Olen musiikin ja äänenkäytön ammattilainen, yrittäjä ja kunnanvaltuutettu Siuntiosta. Toimin laulupedagogina omassa yrityksessäni Espoossa.

Eduskuntavaaleissa olen mukana sitoutumattomana Vihreiden ehdokaslistalla. Lupauduin ehdokkaaksi, koska Suomella on edessä merkittäviä poliittisia päätöksiä, joihin haluan olla vaikuttamassa: Aurinkoenergiaratkaisut, kaivosten ja louhimoiden lupa-asiat, uusi ydinvoimala, pienyrittäjien ongelmat, musiikki- ja kulttuurielämään liittyvät päätökset, uusi eläinsuojelulaki, TTIP ja NATO.

Kasvatan pienimuotoisesti saksanpaimenkoiria urheilu- ja harrastuskäyttöön, ja omien koirieni kanssa vietän paljon aikaa palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan parissa. Koiraurheilulajien lisäksi kilpailen sulkapallossa kansallisella tasolla. Olen ollut myös innokas golffari.

Opiskeluaikoina toimin Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan puheenjohtajana, kouluneuvostossa ja Eteläsuomalaisessa osakunnassa. Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajatoimikunnassa olen tehnyt töitä rodun perinnöllisten sairauksien vastustamisen puolesta.

Suhtaudun elämään uteliaasti ja haluan ymmärtää sitä monesta eri näkökulmasta. Jatkuva uusien asioiden oppiminen innostaa, ja suorastaan herään eloon sellaisten projektien parissa, joissa saan haastaa itseäni kunnolla.

Kouluaikoina olin perustamassa Espoon Elävän musiikin yhdistystä (ELMU) ja paikallista ympäristökerhoa, joka toimii vielä tänäkin päivänä. Lähtökohtani on ollut se, että jos olosuhteita halutulle toiminnalle ei ole, ne luodaan siinä tapauksessa itse. Kansanedustajana minulla olisi mahdollisuus olla luomassa näitä olosuhteita nuorille myös siellä "toisella puolella", mikä olisi eräällä tavalla hieno jatkumo.

Puutun näkemiini epäkohtiin ja hoidan asiat sen jälkeen loppuun saakka. Koska käsittelen ongelmatilanteita harkiten ja asiapohjalta, kanssani on yleensä helppo tulla toimeen. Tärkeissä asioissa olen kuitenkin varsin voimakastahtoinen.

Päätöksenteossa pyrin aina oikeudenmukaisuuteen ja maalaisjärjen käyttöön. En hyväksy sitä, että päätöksiä tehtäessä kävellään talouskasvun tai työllisyyden nimissä ihmisten perusoikeuksien yli, loukataan yleistä oikeustajua tai tuhotaan ympäristöä ja asuinolosuhteita kestämättömällä tavalla. Jos nykyiset järjestelmämme edellyttävät kaikkea tätä, ne on päivitettävä ihmisläheisemmiksi ja oikeudenmukaisemmiksi. Järjestelmien tulisi olla myös sellaisia, että normaalilla käsityskyvyllä varustettu ihminen ymmärtää, miten ne toimivat, miten hän pystyy niitä hyödyntämään, ja niiden puitteissa asioihin vaikuttamaan.

Toimittuani nyt jo pitkään ympäristön ja asukkaiden oikeuksien puolesta paikalliseen kivilouhimoon liittyvissä asioissa olen havainnut huolestuttavia ilmiöitä viranomaisten, virkamiesten ja oikeuslaitoksen toimintatavoissa. Kansalaisten vaikuttamisyritykset heitä itseään koskeviin asioihin tuntuvat usein olevan viranomaisjärjestelmässä ”pakkopullaa”, joka otetaan kyllä vastaan, mutta asioihin ei käytännön tasolla paneuduta tai reagoida. Vaikuttamismahdollisuuksien tulee kuitenkin olla todellisia, ei pelkkä muodollisuus.

Kaivos- ja louhostoiminnan uhatessa juuri nyt laajasti koko Suomea tulee lainsäädäntö ja valvontakäytännöt nopeasti saada sellaisiksi, että asukkaiden ja ympäristön oikeudet turvataan.

Koko Suomi on pidettävä asuttuna. Kaikilla tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen ja turvalliseen elämään ja yrittämiseen omalla kotiseudullaan. Pääkaupunkiseudun kasvattaminen on lopetettava, ja suunnattava voimavaroja siihen, että ihmisillä olisi todellinen mahdollisuus valita asuinkuntansa ja asumismuotonsa. Myös maaseudulla asumisen on oltava jatkossa todellinen vaihtoehto.

Suomessa on ainutlaatuisen puhdasta, koskematonta, hiljaista luontoa ja upea saaristo. Näiden hyödyntämistä matkailu- ja virkistystarkoituksiin sekä ympäristövastuulliseen yrittämiseen tulee edelleen kehittää. Emme saa lyhytnäköisesti uhrata haavoittuvaa luontoamme ja sen korvaamattomia maisemia suuria ympäristöhaittoja aiheuttavan teollisuuden ja sen väliaikaisesti tarjoamien työtilaisuuksien takia.

Ympäristöön ja luontoon on suhtauduttava arvostaen. Kaupunkiympäristöt on suunniteltava siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus päivittäisiin luontoelämyksiin. Olemme täysin riippuvaisia luonnosta ja sen säilymisestä monimuotoisena ja toimintakykyisenä. Ympäristöstä ja luonnosta vieraantumisella on vakavat seuraukset.

Musiikki- ja kulttuurielämän alasajo ei saa jatkua, vaan kulttuuri eri muodoissaan ja alan koulutusmahdollisuudet on pidettävä elinvoimaisina. Ihminen on aina tarvinnut tapoja ilmaista itseään taiteiden avulla, erityisesti vaikeina aikoina. Taiteen eri aloilla on myös suuri yritystoiminnan potentiaali, kunhan pienyrittämisen mahdollisuuksia Suomessa kehitetään riittävästi.

Suomalaisten jatkuvasti huononeva fyysinen kunto on huolestuttava ilmiö. Liikunnasta on tultava elämäntapa jo lapsena. Vanhat tutut jännittävät ja liikunnalliset pihaleikit on otettava kotien, päiväkotien ja koulujen ohjelmaan, jotta liikunnasta muodostuu leikin kautta mahdollisimman monelle hauska tapa viettää aikaa yhdessä.

Suomessa tulee jatkuvasti ilmi eläinsuojelurikoksia, joihin puuttuminen on toistaiseksi ollut liian hampaatonta. Uuden eläinsuojelulain tulee tarjota tähän paremmat mahdollisuudet, kuten myös turkis- ja muiden tuotantoeläinten kohteluun.

Suomessa on reilusti yli puoli miljoonaa koiraa. On tarpeen etsiä keinoja, joilla koiranomistajien ja muun yhteiskunnan intressit voidaan sovittaa yhteen ilman että kumpikaan omalla toiminnallaan hankaloittaa toisen elämää.

Pidän kaikesta kauniista, olipa kyseessä sitten hyvät teot, kaunis maisema, rakennus, auto tai vaikka kumisaapas. Jokainen meistä tarvitsee ympärilleen hyvyyttä ja kauneutta luomaan harmoniaa ja hyvää mieltä.

Vastaukset

Kysymykset, joihin et ole vastannut.

Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulisi olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista

Ehkä (Näytä kommentti)

Voitaisiin harkita sitä, että ruotsi olisi pakollinen toinen kotimainen kieli vain kaksikielisissä kunnissa, ja muualla riittäisi ruotsin kielen perusteiden opiskelu.

Tulisiko perustulo ottaa käyttöön?

Kyllä (Näytä kommentti)

Jonkinlaista perustulomallia voitaisin kokeilla.

Pitäisikö kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia parantaa, mahdollistamalla osallistuminen päätösten tekoon?

Kyllä, vaikuttamisen lisääminen edistää ihmisten kiinnostusta ja osallistumista asioidemme hoitoon. (Näytä kommentti)

Uskotko että Suomessa esiintyy julkisen vallan väärinkäyttöä?

Esiintyy molemmissa muodoissa. (Näytä kommentti)

Tuleeko autovero poistaa

Kyllä, mutta verotus siirretään ajoneuvon käyttöön (Näytä kommentti)

Miten suhtaudut teollisten tuotteiden ns. suunniteltuun vanhenemiseen?

Ilmiö on todellinen ja siihen pitäisi selkeämmin puuttua lainsäädännöllä ja viranomaisvalvonnalla. (Näytä kommentti)

Tulisiko kannabis laillistaa?

Ei (Näytä kommentti)

Lääkinnällinen käyttö tulee sallia.

Vapaaehtoistyön tekeminen ei saa johtaa karenssiin

Samaa mieltä (Näytä kommentti)

Maamme vesivarojen omistus?

Vettä saa myydä ulos irtona, mutta ei omistusta. (Näytä kommentti)

Pitäisikö tärkeistä ja kauaskantoisista päätöksistä keskustella avoimesti ja järjestää sitovat kansanäänestykset?

Ehkä (Näytä kommentti)

Kyllä, mutta tämä edellyttäisi riittävää puolueettoman tiedon antamista päätöksen tueksi. Tämä ei todennäköisesti olisi mahdollista, koska valtamedialla on usein oma agendansa, jonka mukaisesti tietoa välitetään. Kansanäänestykset voisivat olla myös neuvoa-antavia.

Pitäisikö julkisista varoista myönnettävät kulttuurin apurahat perustella julkisesti?

Kyllä, kaikki päätökset tulisi perustella julkisesti (Näytä kommentti)

Haluaisitko että Suomessa olisi sitovia kansanäänestyksiä suurista linjoista ?

Kyllä, jos informaatiota olisi saatavilla kansalle riittävästi ja puolueettomasti (Näytä kommentti)

Pitäisikö sähkösavukkeiden myyntiä helpottaa lakimuutoksilla?

Kyllä (Näytä kommentti)

Lähtökohtaisesti en kannata terveyttä selkeästi vaarantavien tuotteiden käyttöä. On kuitenkin tällä hetkellä epäloogista, että tupakkaa saa myydä, mutta nikotiinillisia sähkösavukkeita ei, vaikka tupakan haitta-aineiden määrät ovat huomattavasti suuremmat. Sähkösavukkeiden käyttöä tupakoinnin lopettamisessa ollaan tutkimassa, ja jos tulokset osoittavat sen toimivan, ne vapautetaan varmasti Suomessa myyntiin.

Kannatatko hallituksen ohjaaman Talvivaaran jäteveden purkuputkea Sotkamon Vuokatin ja Katinkullan rannoille?

En, vedet tulee puhdistaa kunnolla jatkoi kaivos tai ei. (Näytä kommentti)

Pitäisikö kansanedustajien sitoutua vaalikaudeksi antamiinsa vaalilupauksiin ja linjaansa?

Kyllä. (Näytä kommentti)

Periaatteessa kyllä, mutta neljä vuotta on pitkä aika, ja kun uutta tietoa erilaisista asioista saadaan, tulee voida myös muuttaa mielipidettään, mikäli siihen on hyvät perusteet.

Pitäisikö siirtyä sähköiseen äänestykseen Eestin tyyliin?

Kyllä, kun luotettavuus on varmistettu. Tämä nostaa äänestysprosenttia ja parantaa demokratiaa. (Näytä kommentti)

Tulisiko suomalaisen maan myynti tulisi sallia ja kenelle?

Kaikille maille (Näytä kommentti)

Maakauppojen mahdollisuuden tulee kuitenkin olla vastavuoroista, eikä strategisesti tärkeistä kohteista tule myydä.

Tuleeko suurhelsingin kuntia yhdistää vaikka pakolla

Mitään helsinginseudun kuntia ei tule pakkoliittää toisiinsa (Näytä kommentti)

Tulisiko pääomaverotus muuttaa progressiiviseksi?

Kyllä, muuttamalla nykyistä veroportaikkoa useampiportaiseksi. (Näytä kommentti)

olitko rehellinen ?

Olin (Näytä kommentti)

Miten olisit äänestänyt Fennovoimasta 5.12.2014?

Ei, vastustan ydinvoimaa (Näytä kommentti)

Pitäisikö maan pakkolunastusta muuttaa?

Kyllä, pitäisi huomioida taloudelliset edut ja elämäntapa. (Näytä kommentti)

Tulisiko päättäjien sitoumuksien julkisuudesta päättää lailla?

Kyllä, ne tulisi julkistaa heti valituksi tultua (Näytä kommentti)

Maksuton korkeakoulutus tulisi kuulua

Kaikille, myös EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville (nykyinen tila) (Näytä kommentti)

Pitäisi pyrkiä vapautumaan loputtomasta talouskasvupakosta.

Ei, mutta tarvitaan lisää vihreää teknologiaa, jotta luonto kestäisi talouskasvun. (Näytä kommentti)

Eläintenpitokieltorekisteri Suomeen?

Kyllä (Näytä kommentti)

Tulisiko vain miehiä koskeva yleinen asevelvollisuus lakkauttaa?

Ei, nykyinen lainsäädäntö on hyvä (Näytä kommentti)

Tulisiko ihmisten vastuuta omista terveysvalinnoistaan lisätä?

Kyllä, jonkin verran (Näytä kommentti)

Ruotsin ex-valtiovarainministeri esitti palkkojen jäädyttämistä

Periaatteessa Suomen talous ei kohennu ellei jotain tähän suuntaan tehdä (Näytä kommentti)

Turkistarhaus Suomessa?

Pitäisi lakkauttaa (Näytä kommentti)

Mikä on sinulle mieluisin tapa turvata aloittavan yrittäjän toimeentulo?

Otetaan perustulo käyttöön (Näytä kommentti)

Millainen on kantasi neuvottelujen alla olevaan TTIP vapaakauppasopimukseen EU:n ja USA:n välillä ?

Olen sitä vastaan. Se uhkaa demokratiaa ja ajaa suuryritysten etua veronmaksajien kustannuksella (Näytä kommentti)

Lapsen liittäminen kirkkoon

Vanhempien asia (Näytä kommentti)

Kantasi eläintuotantoon?

Eläimiä voidaan hyödyntää. Vaadin kuitenkin että niille taataan hyvät olosuhteet. (Näytä kommentti)

Pitäisikö pienet koulut säilyttää?

Kyllä (Näytä kommentti)

Perustulo2: Perustulolla on vaikutusta tulonjakoon ja maksettuihin tukiin. Millaista ratkaisua painottaisit?

Sosiaalituet saavat pienentyä joillain ryhmillä, jotta ansiotyö on aina kannattavaa (Näytä kommentti)

Vastustatko ydinvoiman lisärakentamista?

Kyllä (Näytä kommentti)

Pitäisikö promillerajaa laskea?

Nykyinen lainsäädäntö ok (Näytä kommentti)

Makeisvero myös kekseihin

Kyllä, olisi oikeudenmukaisempaa (Näytä kommentti)

Perustulo1: Mikä on perustulo tyyppisen ehdotuksen tärkein tavoite?

Lisätä työn vastaanoton kannattavuutta - poistaa kannustinloukut (Näytä kommentti)

Pitäisikö Suomessakin ottaa käyttöön onnellisuusindeksi?

Ehkä, pitää miettiä asiaa. (Näytä kommentti)

Savuton Suomi

Odotan kovasti (Näytä kommentti)

Ruuasta alv pois?

Ehkä/EOS (Näytä kommentti)

Verotuksen avulla voitaisiin ohjailla ruokailutottumuksia terveellisempään suuntaan.

Pitäisikö lapsilisään vaikuttaa vanhempien tulot?

Kyllä, miten? (Näytä kommentti)

Lapsilisien progressiota voitaisiin lisätä.

Pitääkö kantaa vastuu ?

Kyllä (Näytä kommentti)

Pitäisikö masennuksen hoidossa suosia enemmin lääkkeettömiä hoitokeinoja?

Kyllä, lääkkeet vasta kun mikään muu ei auta (Näytä kommentti)

Kantasi verkkosensuuriin?

Kannatan verkkosensuuria. Ihmisten pääsyä nettisivuille pitäisi rajoittaa. Kuka määrittää ja miten? (Näytä kommentti)

Kenenkään ei tarvitse päästä esimerkiksi terrorismiin tai muuhun rikolliseen toimintaan houkutteleville sivustoille.

Onko luomuruoka AINA parempi vaihtoehto?

Kyllä suurelta osin (Näytä kommentti)

Roskasakko käyttöön?

Kyllä (Näytä kommentti)

Tuleeko kehitysapua leikata?

Ei (Näytä kommentti)

Minkälainen ulkomaanapu toimisi mielestäsi paremmin?

Auttaa ihmisiä heidän kotimaassa, mm. panostamalla heidän infrastruktuurin kehittämiseen. (Näytä kommentti)

Tulisiko Suomesa olla nyt enemmän kaasu ja sähköautoja?

Niitä pitää olla enemmän- ja tarvitaan. Saadaan entistäkin puhdas luonto ympärillemme. (Näytä kommentti)

Mitä mieltä olet kehitysavusta

Kehitysapua tulee maksaa verovaroista enemmän kuin nykyään. (Näytä kommentti)

Suomi on sitoutunut 0,7%:n kehitysapuun bruttokansantuotteesta, ja jos jotain on sovittu, sopimuksesta tulee pitää kiinni. Tällä hetkellä Suomi ei täytä sitoumustaan. Ennuste vuodelle 2015 on vain 0,48%. Kehitysapua pitäisi lisätä, koska sen avulla apua tarvitsevia voidaan usein auttaa omassa kotimaassaan tai lähialueilla. On pidettävä huolta kehitysavun oikeasta ja tehokkaasta kohdistamisesta.

Kotimainen ruoantuotanto

Maksetaan kotimaiselle tuotannolle tukea verovaroista. Samalla voidaan ohjailla sääntelyllä. (Näytä kommentti)

Minkälaista energiapolitiikkaa Suomen olisi toteutettava tulevaisuudessa?

Kannatan uusiutuvia, paikallisia ja hajautettuja enrgian tuotantotapoja, ne työllistävät. (Näytä kommentti)

Onko rikkailla oikeus käyttää julkisia terveyspalveluja?

Kyllä (Näytä kommentti)

Kyllä, mutta terveyskeskus- ja sairaanhoitomaksuja voitaisiin porrastaa tulotason mukaan.

Poliisien resurssit?

Lisättävä (Näytä kommentti)

Tuleeko alv alaraja nostaa 20 000 euroon, nykyisen 10 000 sijasta?

Kyllä, se lisää pienyrittäjyyttä (Näytä kommentti)

Tärkeää olisi myös saada opetus- ja kädentaitoja myyville yrityksille matalampi alv-%.

Pitäisikö geenimuunnellun ruoan myyntiä rajoittaa Suomessa?

Kyllä, uskon että se gm-sadot ovat vaaraksi ympäristön tasapainolle (Näytä kommentti)

Pitäisikö ylempää korkeakoulututkintoa suorittavilta vaadittava ns. VIRKAMIESRUOTSI pakollisena kokeena lakkauttaa?

Ei, koska kaikkien korkeakoulutettujen pitää osata ruotsia kaksikielisessä maassa. (Näytä kommentti)

Hyväksytkö abortin?

Kyllä pääsääntöisesti (Näytä kommentti)

Hyväksytkö rituaaliset ympärileikkaukset lapsille?

En kenelllekkään (Näytä kommentti)

Eläkekatto Suomeen?

Kyllä (Näytä kommentti)

Kannatatko öljynporausta arktisella merialueella?

En kannata. (Näytä kommentti)

Pitäisikö passi myöntää 10 vuodeksi?

10 vuoden passit takaisin! (Näytä kommentti)

Pitäisikö taksiliiketoiminnassa sallia vapaa kilpailu?

Kyllä (Näytä kommentti)

Taksiliikenteen luotettavuus ja turvallisuus tulee kuitenkin säilyttää taksilupia myönnettäessä.

Mitä mieltä olet kaivosveron käyttöönotosta?

Hyväksyn, koska on väärin että ulkomaiset yhtiöt hyödyntää maaperämme mineraalit ilmaiseksi. (Näytä kommentti)

Tienkäyttömaksu?

Ehkä / EOS (Näytä kommentti)

Ilmanlaadun kannalta hyvä, mutta pitäisi esim. Helsingissä miettiä vaikutuksia keskustan yritystoimintaan.