Kirjaudu sisään Question mark Facebook 64 Google 64 | FI EN
Kotikunta
Anna kotikuntasi, jotta voimme näyttää sinulle oman alueesi kysymykset ja tulokset.

Jouko Jääskeläinen 33

Suomen Kristillisdemokraatit - Uusimaa

Ehdokkaan oma esittelyteksti:

Olen valtiotieteiden tohtori ja neljännen kauden kansanedustaja sekä kaupunginvaltuutettu Vantaalla vuodesta 1989. Puolisoni kanssa meillä on kolme aikuista lasta, joista yhden perheessä on jo kaksi lastenlasta. Olen kotoisin Kymenlaaksosta (s. 1952). Vantaalla olemme puolisoni kanssa viihtyneet vuodesta 1983. Toimin valtiovarainvaliokunnan ja sen verojaoston jäsenenä. Olen jäsenenä Opetushallituksen johtokunnassa, Poliisiasiain neuvottelukunnassa ja toimin valtioneuvoston nimeämän Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajana. Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2008. Kiteytetysti: lämmin sydän, mittava kokemus, murtumattomat arvot.

Vastaukset

Kysymykset, joihin et ole vastannut.

Tulisiko perustulo ottaa käyttöön?

Ei (Näytä kommentti)

Maksaminen tapahtukoon syyperusteisesti.

Tuleeko autovero poistaa

Kyllä, mutta verotus siirretään ajoneuvon käyttöön (Näytä kommentti)

Osa autoverosta voidaan asteittain siirtää ajoneuvoveroon. Käyttämistä ei pidä liikaa kuormittaa.

Tulisiko kannabis laillistaa?

Ei (Näytä kommentti)

Pitäisikö sähköautojen verotusta keventää?

Kyllä. (Näytä kommentti)

Jossakin määrin, sähkön tuotantokin aiheuttaa toki päästöjä ja kuormaa luonnolle.

Tuleeko suurhelsingin kuntia yhdistää vaikka pakolla

Mitään helsinginseudun kuntia ei tule pakkoliittää toisiinsa (Näytä kommentti)

Mikä seuraavista olisi paras maanpuolustuksen päästrategia Suomelle, jos kaikki olisivat käytettävissä

Kokonaan itsenäinen maanpuolustus (Näytä kommentti)

Oman maanpuolutuksen tulee olla kunnossa. Pohjoismainen yhteistyö on ihan hyvä asia.

Hyväksytkö rituaaliset ympärileikkaukset lapsille?

Kyllä vain pojille (Näytä kommentti)

Ympärileikkaus kuuluu juutalaiseen uskoon, eikä aiheuta vahinkoa.

Lisää suoraa demokratiaa?

En kannata. (Näytä kommentti)

Pitäisikö Suomen tunnustaa Palestiinan valtio?

Ei (Näytä kommentti)

Neuvotteluteitse pitää saada aikaan rauhansopimus ensin. Todellinen ongelma ovat ne alueen kolmisenkymmentä maata, jotka eivät tunnusta Israelin valtion oikeutusta.

Vastustatko ydinvoiman lisärakentamista?

Kyllä (Näytä kommentti)

Tulisiko yritystuista luopua?

Ei (Näytä kommentti)

Voidaan kohdennetusti vähentää ja poistaakin, ei kuitenkaan kokonaan.

Mitä mieltä olet kehitysavusta

Kehitysapua tulee maksaa verovaroista enemmän kuin nykyään. (Näytä kommentti)

Mutta muotoja ja keinoja tulee kehittää, esim. suomalaisten pienyritysten toimintaa kehittyvissä maissa.

Tulisiko pääomaverotus muuttaa progressiiviseksi?

Pitää nykyisellään. (Näytä kommentti)

Mikä on kantasi työttömiin kohdistuvaan karenssiin?

Tarvetta karenssikäytännön muuttamiseen ei ole (Näytä kommentti)

Miten olisit äänestänyt Fennovoimasta 5.12.2014?

Ei, vastustan ydinvoimaa (Näytä kommentti)

Tulisiko vain miehiä koskeva yleinen asevelvollisuus lakkauttaa?

Ei, nykyinen lainsäädäntö on hyvä (Näytä kommentti)

Mikä on sinulle mieluisin tapa turvata aloittavan yrittäjän toimeentulo?

Työmarkkinatuki myös yrittäjille, jos on valmis työskentelemään myös oman yrityksen ulkopuolella (Näytä kommentti)

Onko verotuksen taso (kokonaisveroaste) tällä hetkellä Suomessa?

Sopiva (Näytä kommentti)

Toivottavasti ei jouduta nostamaan.

Pitäisikö työlupien saatavuusharkinta poistaa

Ei. Meidän pitää ensisijaisesti tarjota työpaikkoja oman maan kansalaisille. (Näytä kommentti)

Tuleeko Suomen irrottautua yhteisvaluutasta?

Ei (Näytä kommentti)

Käytännössä liian kallis ratkaisu.

Oliko uusi alkoholilaki huono päätös?

Ei, alkoholia tulisi säännellä entistä enemmän (Näytä kommentti)

Tuleeko jumalanpilkkalaki kumota?

Ei (Näytä kommentti)

Kantasi eläintuotantoon?

Eläimiä voidaan hyödyntää. Olen valmis maksamaan riittävistä olosuhteista. (Näytä kommentti)

Mikä näistä on mielestäsi olennaisin aihepiiri kansakunnan lähitulevaisuutta ajatellen.

Kodin, uskonnon ja isänmaan arvostuksen korostaminen. (Näytä kommentti)

Kotimainen ruoantuotanto

Maksetaan kaupassa enemmän kotimaisesta. Eri brändejä valitsemalla voi vaikuttaa. (Näytä kommentti)

Tuleeko kehitysapua leikata?

Ei (Näytä kommentti)

Maksuton korkeakoulutus tulisi kuulua

Suomen ja EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille (Näytä kommentti)

Omaishoitajien tuen maksatus pitää siirtää Kelaan

Kyllä, se tuo tasa-arvoa omaishoitajille (Näytä kommentti)

Tuleeko alv alaraja nostaa 20 000 euroon, nykyisen 10 000 sijasta?

Ei, nykyinen taso on hyvä (Näytä kommentti)

Kannatatko EU:n ja USA:n välistä TTIP kauppasopimusta?

Kannnatan (Näytä kommentti)

Jos neuvotellaan hyvä sopimus.

Pitäisikö Suomessa olla kolmas sukupuoli?

Ei, ja sukupuolen tulisi näkyä esimerkiksi henkilötunnuksessa (Näytä kommentti)

Onko homoavioliitto ihmisoikeus- tai tasa-arvoasia?

Ei ole ihmisoikeus- tai tasa-arvoasia. (Näytä kommentti)

Avioliitto on miehen ja naisen liitto.

Tuleeko kodinhoidotuki jakaa isän ja äidin kesken

Kodinhoidontuki tulee pitää nykyisellään (Näytä kommentti)

Se on kotihoidontuki....

Kuinka euron, rahaliiton ja oman rahan suhteen tulisi edetä?

Pysytään rahaliitossa ja käytetään euroa. (Näytä kommentti)

Vastustin liittymistä, mutta muutoksen nykytilaan ovat äärimmäisen vaikeita.

Pitääkö YLE jättää leikkausten ulkopuolelle?

Ei, pitää leikata budjetista kuten muiltakin (Näytä kommentti)

Pystytkö kuvittelemaan tilanteen, jossa muuttaisit mieltäsi ydinvoiman suhteen?

Vastustan ydinvoimaa ja pystyn kuvittelemaan tilanteen, jossa kannattaisin sitä. (Näytä kommentti)

Tulisiko ihmisten vastuuta omista terveysvalinnoistaan lisätä?

Kyllä, jonkin verran (Näytä kommentti)

Tuleeko maahanmuuttoa lisätä vai vähentää?

Pitää ennallaan (Näytä kommentti)

Tulisiko päättäjien sitoumuksien julkisuudesta päättää lailla?

Kyllä, ne tulisi julkistaa jo ennen vaaleja (Näytä kommentti)

Maamme vesivarojen omistus?

Vettä saa myydä ulos irtona, mutta ei omistusta. (Näytä kommentti)

Pitäisikö siirtyä sähköiseen äänestykseen Eestin tyyliin?

Ei, en luota sähköiseen järjestelmään tai sen aukottomuuteen. (Näytä kommentti)

Perustulo1: Mikä on perustulo tyyppisen ehdotuksen tärkein tavoite?

Lisätä työn vastaanoton kannattavuutta - poistaa kannustinloukut (Näytä kommentti)

Pörssin hallintarekisteri mahdollistaa verokierron

Nykyinen laki on hyvä (Näytä kommentti)

Tulisiko suomalaisen maan myynti tulisi sallia ja kenelle?

Vain ETA- ja EU-maille (Näytä kommentti)

Perustulo4: Mikä seuraavista perustulo tyyppisistä ehdotuksista saa kannatuksesi?

Ei mikään, nykyinen harkinnanvarainen sosiaaliturva on parempi (Näytä kommentti)

Pitäisikö opiskelupaikkojen määrän seurata tarkemmin tarjolla olevien työpaikkojen määrää?

Kyllä, paikkoja pitäisi vähentää aloilla joissa työttömiä, ja lisätä aloilla joissa työvoimapulaa. (Näytä kommentti)

Ketä kannatat pääministeriksi?

Joku muu, kuka? (Näytä kommentti)

Päivi Räsänen

Perustulo3: Keiden tulee saada perustuloa?

Suomen työelämän käytettävissä olevien Suomen kansalaisten. Eli on palkkatyössä tai työnhakija (Näytä kommentti)

Mitä pakolaiskiintiölle tulee tehdä?

Nostaa (Näytä kommentti)

Oli hyvä korottaa tähän tasoon, nyt autetaan todella vakavasti hädässä olevia. Kaikki tulijat pitää kotouttaa, antaa kielitaito ja mahdollistaa työ.

Riittääkö yksi ääni per äänestäjä?

Kyllä, yksi ääni riittää (Näytä kommentti)

Ovatko suomalaiset riittävän fiksuja siirtyäkseen ns. suoraan demokratiaan?

Voisivat oppia kokeilemalla. (Näytä kommentti)

Kannatan edustuksellista demokratiaa.

Pitäisikö Ylevero poistaa vai onko se nykymuodossaan hyvin suoritettu verotus tv:n katselusta

Ylevero on kaikille tasapuolinen maksu (Näytä kommentti)

Mutta ohjelmissa on paljon toivomisen varaa.

Pitäisikö julkisista varoista myönnettävät kulttuurin apurahat perustella julkisesti?

Kyllä, vain myönteiset päätökset tulisi perustella julkisesti (Näytä kommentti)

Pitäisikö maan pakkolunastusta muuttaa?

Ei, nykyinen käytäntö on hyvä (Näytä kommentti)

Pitäisikö kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia parantaa, mahdollistamalla osallistuminen päätösten tekoon?

Kyllä, vaikuttamisen lisääminen edistää ihmisten kiinnostusta ja osallistumista asioidemme hoitoon. (Näytä kommentti)

Mika on paras hoitopaikka yksinaiselle muistisairaalle vanhukselle?

Palvelutalo, jossa palveluja saatavilla rajoitetusti. (Näytä kommentti)

Vapaaehtoistyön tekeminen ei saa johtaa karenssiin

Samaa mieltä (Näytä kommentti)

Kannatatko hallituksen ohjaaman Talvivaaran jäteveden purkuputkea Sotkamon Vuokatin ja Katinkullan rannoille?

En, vedet tulee puhdistaa kunnolla jatkoi kaivos tai ei. (Näytä kommentti)

Kuinka pitäisi menetellä Talvivaaran suhteen?

Puhdistettava jätevedet jollakin muulla menetelmällä (millä?) ja jatkettava kaivostoimintaa. (Näytä kommentti)

Eläintenpitokieltorekisteri Suomeen?

Ei (Näytä kommentti)

Haluaisitko että Suomessa olisi sitovia kansanäänestyksiä suurista linjoista ?

Kyllä, jos informaatiota olisi saatavilla kansalle riittävästi ja puolueettomasti (Näytä kommentti)

Toteutuuko todellinen demokratia nykyisellä puoluejärjestelmällä?

Heikosti, puoluepolitiikka on etujen valvontaa ja kompromisseja (Näytä kommentti)

Suositko ensisijaisesti suomalaisia elintarvikkeita?

Joissakin tapauksissa (Näytä kommentti)

Turkistarhaus Suomessa?

Saa olla (Näytä kommentti)

Viikkotyötuntimäärää laskettava

40h per viikko (nykyinen määrä on hyvä) (Näytä kommentti)

Lapsen liittäminen kirkkoon

Vanhempien asia (Näytä kommentti)

Pitäisikö promillerajaa laskea?

Hieman voisi laskea (Näytä kommentti)

Ruuasta alv pois?

Ei (Näytä kommentti)

Mitä pitäisi tehdä ensisijaisesti elektroniikkajätteelle, jota viedään Euroopasta Afrikkaan?

Parantaa kierrätystä ja vähentää kierrätyskuluja sekä byrokratiaa. (Näytä kommentti)

Makeisvero myös kekseihin

Nykyinen tilanne hyvä (Näytä kommentti)

Savuton Suomi

Odotan kovasti (Näytä kommentti)

Ruotsin ex-valtiovarainministeri esitti palkkojen jäädyttämistä

Periaatteessa Suomen talous ei kohennu ellei jotain tähän suuntaan tehdä (Näytä kommentti)