Kirjaudu sisään Question mark Facebook 64 Google 64 | FI EN
Kotikunta
Anna kotikuntasi, jotta voimme näyttää sinulle oman alueesi kysymykset ja tulokset.
Lisätty 20.3.2015
Alue Koko maa
Vastauksia 15560

Kysymyksen taustaa: Talvivaaran konkurssipesä hakee purkuputkea Talvivaaran "puhdistetuille jätevesille" tai "puhdistetuille vesille". Nämä vedet sisältävät grammoja per litra sulfaattia sekä pahimpia kertyviä raskasmetalleja/haitta-aineita kuten kadmiumia, elohopeaa ja arseenia. Vedet voitaisiin puhdistaa oikeasti ja varastotilaa on edelleen m.m. louhoksessa. Hallituksen TEMin ja ympäristöministeriön eli erityisesti Kokoomus-ministerien Jan Vapaavuoren ja Sanni Grahn-Laasosen ohjauksessa oleva Talvivaara-toimisto ajaa jääräpäisesti yhteiskunnan edun vastaista hanketta, joka uhkaa Sotkamon matkailua, maataloutta, kalastusta ja rantamökkien arvoa. Taustalla on AVIn kaivosmies Erkki Kantolan, TEMin kaivosjohtajien ja Kainuun ELYn geologi Kari Pääkkösen visio tukea kannattamatonta kaivosteollisuutta jäteputkilla järviin.

Annetut vastaukset (15560 kpl)

En, vedet tulee puhdistaa kunnolla jatkoi kaivos tai ei.

Käyttäjät 70%
Ehdokkaat 75%
 
 

En, on pöyristyttävää, että moista edes ehdotetaan.

Käyttäjät 13%
Ehdokkaat 10%
 
 

En, vedet puhdistettava ja kannattamaton kaivos alasajoon.

Käyttäjät 15%
Ehdokkaat 14%
 
 

Kyllä, kaivosteollisuus on tulevaisuutta, maatalous, mökkeily ja matkailu ei.

Käyttäjät 2%
Ehdokkaat 1%
 
 

Kyllä, bisnestä ja jäteputket myös Näsijärveen, Oulujärveen, Päijänteeseen ja Saimaaseen.

Käyttäjät 1%
Ehdokkaat 1%
 
 

Kommentit

Kaunis luonto säilytettävä ja vedet puhdistettava.

radiomedia 19.04.2015

talvivaara hölmöily ei saa vaarantaa arvokkaita vesiämme.

Tiina Parkkinen (Köyh.) 18.04.2015

Kijoittaja jättää määrittelemättä "oikean puhdistuksen", mikä tämä menetelmä on ja miksi sitä ei käytetä? Sade on paha häiriötekijä ja sulamisvesien jääminen alueelle kestämätön ratkaisu.

Lauri Pullinen 15.04.2015

Nikkeliesiintymä on Euroopan suurin. Sulamis- ja sadevedet eivät saa olla toiminnan esteenä. On rakennettava betoniset ja katetut vesialtaat siten, että betonilaidat voidaan tarvittaessa korottaa. Näin toteutetaan kaivoksen alkuperäinen lupaehto ja veden sisäinen kierto.

Markku Vihanto (KD) 13.04.2015

Täysin järjetön ehdotus. Kyllä jokin muu tapa täytyy löytyä niiden käsittelylle!

Pekka Mustonen (Pir.) 13.04.2015

Taas aiotaan pilata Sotkamon ja Vuokatin alueen yrittäjien maine, koska se menee varmasti, jos putki vedetään nuas järveen. Ei -Ei ja vielä kerran EI!

Hilkka Laikko (IPU) 13.04.2015

Eiköhän asiat pidä tehdä kuitenkin kunnolla oli maitokaatunut pöydälle tai ei.

Mikko Mettala 12.04.2015

Tällaisen kaivostoiminnan "jätevedet" sisältävät kaikki bakteeri toiminnan avulla liuotetut raskametallit arseenit jne.. Josta sitten erotellaan arvokkaimmat. Jäljelle jää haitalliset. Tarkempi tieto on saatavissa prosessin mentelmästä intenetistä. Todella vahva EI!

Mikko Voutilainen (IPU) 10.04.2015

Kaivostoiminta vaatii vastuullisuutta ympäristöstä ja luonnosta

Marjut Ounila (KD) 9.04.2015

Mielestäni on väärin että tämän tulee meidän veronmaksajien maksettavaksi ja on yhteiskunnan edun vastaista.Jo saastuneiden vesien puhdistaminen on suoritettava kunnolla ja estettävä ja estettävä uusien jätevesien juoksutus vesistöihin.

Jukka Yliviuhkola (SKP) 8.04.2015

Kun vedet on puhdistettu riittävästi, ne voidaan laskea vesistöön.

Eija Mertanen (KD) 7.04.2015

Jäteveden kunnollinen puhdistaminen tulisi olla ensisijainen tavoite.

Elsi Kauppinen (Vihr.) 7.04.2015

Nuasjärvi, jonka rannalla isäni aikoinaan rakentama Katinkullan lomakeskus sijaitsee, on yksi Suomen puhtaimpia vesiä, sitä ei tietenkään saa liata eikä ottaa edes riskiä, että sen puhtaus vaarantuu. Kun vesien puhdistamisesta ei ole tällä hetkellä riittävää varmuutta, on vastaukseni ehdottoman kielteinen.

Krista Juurikko (PS) 6.04.2015

Suomen eduskunnan pitää säätää louhintalaki, jossa kaivosyhtiöitä verotetaan https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1129 sekä laki uusiutumattomien luonnonvarojen kuluttamisen verottamisesta. Lisäksi tarvitaan laki ympäristötuhorahastosta, johon yritykset maksavat "vakuutusmaksua" aiheuttamiensa ympäristötuhojen varalta. Kaikki tämä pitää tehdä ennen kuin yhtään vapaakauppasopimusta allekirjoitetaan, koska vapaakauppasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lakeja ei voi enää säätää ilman että valtio päätyy välimiesoikeuteen ja maksamaan yrityksille korvauksia "menetetyistä tuotoista".

Riikka Söyring (IPU) 6.04.2015

Keskustan Kontro koettaa alla puolustella ympäristön turmelua. Talvivaara hakee 6 grammaa litrassa sulfaatti-päästöjä (sulfiitti ei ole relevantti aine) ja vaarallisempien raskasmetallien pitoisuuksia monikymmenkertaisesti EU-laatunormeihin nähden. Vantaanjoessa ei virtaa uraani, ja senlaatuinen vesi ei soveltuisi Sotkamon matkailujärveen.

Jari Natunen 5.04.2015

Kysymys on provakatiivinen. Todellisuudessa nämä jätevedet on puhdistettu ja sulfiittipitoisuudet ovat varsin matalalla tasolla. Paljon enemmän törkyä tulee Vantaanjoesta Suomenlahteen. Talvivaara on taloudellinen katastrofi, ei niinkään ympäristökatastrofi.

Lauri Kontro (Kesk.) 5.04.2015

Valtion tulee ottaa Talvivaara hallintaan ja satsata veden puhdistukseen. Jostain meidän täytyy myös leipämme saada ja miksi emme voisi Suomalaisin voimin jatkaa toimintaa.

Tauno Vornanen (IPU) 3.04.2015

En tunne asiaa riittävästi ja haluan perehtyä tarkemmin Talvivaaraan esimerkiksi käymällä paikanpäällä.

Pekka Myllymäki (Kesk.) 3.04.2015

Nuasjärven ja Oulujärven vedet saastuisivat purkuputken myötä ja ajan kanssa myös Pohjanlahti. Matkailualan yritykset loppuisivat aikaa myöten vesien saastumisen johdosta. Yksi vastuuttomasti hoidettu yritys ei saa tuhota satojen muiden yritysten elinkeinon harjoittamisen mahdollisuutta alueellamme!

Evelyn Hynynen (KD) 2.04.2015

Kyllä jätevedet tulee oletusarvoisesti puhdistaa !

Juhani Linnanheimo (M2011) 1.04.2015

Vesistömme on aarre ja sitä ei saa pilata.

Peter Fryckman (M2011) 1.04.2015

Näin ajattelen. Kunnes taas putkahtaa putkista uutta tietoa.

Ulla Kokkonen (RKP) 31.03.2015

Luontoa ei saa pilata, jätevedet tulee puhdistaa kunnolla.

Matti Järviharju (M2011) 31.03.2015

Tällaiset jätteet tulee puhdistaa kunnolla eikä saattaa puhtaaseen luontoon tai vesistöön.

Raino Hannula (KD) 30.03.2015

Ei verovaroilla voi pilata luontoa, vastuu on jätteen tuottajalla jo lainkin mukaan.

Pentti Kallio (Vas.) 30.03.2015

Nykyinen hallitushan 60 miljoonan korkotukilainan sijasta valitsi tien, jossa Suomen valtio joutuu maksamaan todennäköisesti 500 miljoonaa riihikuivaa rahaa vesien puhdistamisesta. Kysykää Vapaavuorelta Talvivaaran konkurssin perustelut.

Mikko Mäkinen (RKP) 30.03.2015

Nyt nopeana ratkaisuna on pakko tehdä joku järjestelmä jolla sieltä saadaan vesi vähemmäksi mutta ehdoton edellytys on että se puhdistusjärjestelmä tehdään ja pian jos toiminta jatkuu

Taina Matero (Vas.) 30.03.2015

Riippumatta kaivoksen jatkosta tai purkuputkesta, Talvivaaran jätevedet tulee puhdistaa nykyistä paremmin. Nykyisellä kalkkisaostuksella metallit saadaan kohtalaisen hyvin puhdistettua, mutta sulfaattia ei. Sulfaatti pitäisi poistaa jätevesistä paremmin. Tämä siis riippumatta siitä, johdetaanko vedet normireittejä pitkin pois kaivokselta vai putkuputkea pitkin Nuasjärveen. Purkuputken vaihtoehtoja mietin kovasti. Jos vesien varastoidaan avoluohokseen odottamaan puhdistamista ja ulosjohtamista, muuttuuko kaivostoiminnan jatkaminen mahdottomaksi. Jatkaminen kun vaatii uuden malmin louhimista. Esitelty vakuumihaihdutusmenetelmä vaikuttaa hyvältä, siitä vaan pilotointiin Talvivaaran jätevesille.

Silja Keränen (Vihr.) 29.03.2015

Koko Talvivaaran hölmöily on järkyttävää ja kerrassaan typerää! Missään nimessä tällaista purkuputkea ei saa hyväksyä. Eikä Talvivaaran tai minkään muun yhtiön tule sallia hyväksikäyttää luontoa eikä varastaa meidän yhteisiä luonnonvarojamme. Valtion omistamien tuotantolaitosten ja Suomen luonnonvarojen myynti yksityiseen, usein ylikansallisten yhtiöiden omistukseen on lopetettava välittömästi. Kaivostoimintaan on myönnettävä lupa vain suomalaisille valtionyhtiöille, maaperän kaivannaiset todettava kuuluvaksi kansallisvarallisuuteen ja kaivostoiminnan ympäristösäännöksiä on kiristettävä. Kaivoksia perustettaessa on annettava päätösvalta paikallisille asukkaille. Kaivosten tulee maksaa kunnille kiinteistöveroa, ja lisäksi on säädettävä kaivosvero. Kaatopaikkojen metallit on hyödynnettävä.

Riikka Kaikkonen (SKP) 29.03.2015

Olen sitä mieltä, että vedet puhdistetaan , maksu omistajille, Perä saisi olla suurin maksaja. Koko toiminta lopettava.

Erkki Juhani Ketola 29.03.2015

Ehkä paikalliset viranomaiset ottavat tästä vastuun ja hoitavat parhaalla tavalla. Koskaan paikalla olleena en ota kantaa.

Mauri Ikonen (Kesk.) 28.03.2015

Tällaiset järjettömän hankkeet kiellettävä jo lupavaiheessa.

Markku Seppälä (IPU) 27.03.2015

Meillä on vara tukea euroa joka kuukausi 700 miljoonalla eurolla/ kk ainakin syyskuun 2016 loppuun. Sillä rakentaisi vaikka Talvivaarasta kannattavan ja saastuttamattoman kaivoksen.

Jouko Miettinen (IPU) 27.03.2015

Paikan päälle tulisi rakentaa oma puhdistuslaitos.

Ahti Moilanen (PS) 27.03.2015

Ei kannettu vesi kaivossa pysy. Hölmöläisten hommaa ja verorahojen haaskausta.

Meiris Suominen (PS) 26.03.2015

Luontoa ei saastuteta.

Anna Vuorinen (M2011) 26.03.2015

Paikallisluontoa ja vesistöjä ei saa saastuttaa.

Juho Salo (Pir.) 26.03.2015

Vastuu omista jätöksistään

Joni Tikka (JoniTikka) 26.03.2015

Talvivaaran nykymuotoinen toiminta tulee ajaa alas ja sulkea kaivos toistaiseksi.

Tuomo Keinänen (KD) 26.03.2015

Näitä jättihankkeita tulisi ottaa suunnittelemaan enemmän näkemyksiä, jotta tällaisia ei pääsisi tapahtumaankaan....pienen piirin ja ahneuden ansiosta kansaa ei kuulla ja näitä laskuja riittää veronmaksajille, jotka kuuluisi yrittäjille, jotka näihin ryhtyy....

Ritva Lehtonen (IPU) 26.03.2015

Ympäristöä ei saa pilata, sen tulee siirtyä seuraavalle sukupolvelle loukkaamattomana.

Tapani Ruokanen (Kok.) 25.03.2015

Tarvitsen kyllä paljon lisää riippumatonta tietoa aiheesta ennen mahdollista päätöksentekoa suuntaan tai toiseen.

Antti Salminen (PS) 25.03.2015

Aika lailla kaikki meni mönkään talvivaarassa. Tavoitteet olivat korkealla, saasteiden määrä laskettiin ala-kanttiin ja kun valtio tuli mukaan antamaan rahaa. Huomattiin että kaikki yritetään pikkuhiljaa lakaista maton alle.

Pekka Hildén (SKP) 25.03.2015

Nuo jätevedet tulee puhdistaa kunnolla joka tapauksessa. Se mihin niitä sitten valutetaan täytyy ratkaista useamman asiantuntijan ja paikallisten kuulemisen jälkeen.

Janne Nerve (Pir.) 25.03.2015

Eiköhän siihen kuitenkin löytyisi jokin toinenkin ratkaisu, mikäli luonto olisi se ykkösasia näiden silmissä, jotka näistä asioista päättää...

Petri Montonen (IPU) 25.03.2015

Silloin kun hommat menee tuulettimeen niin pitää vastuut kantaa asiallisesti.

Pekka Haavisto (IPU) 25.03.2015

Asiasta pitäisi kuitenkin olla riittävästi varmasti puolueetonta faktaa paperilla ennen päätöksiä. Olisivat tehneet kerralla paremman jätevesien käsittelyn jo alusta alkaen...

Markus Vuoristo (M2011) 24.03.2015

Kaivoslaki pitää uudistaa kokonaan. Kaivokset on kansallistettava niin että niistä saatu hyöty ohjataan Suoraan kansalaisille. Kyseessä on kansallisomaisuus, eli luonnonvara jonka hyödyntäminen ei ole ulkomaisten yritysten tehtävä. Talvivaaran kaivos voisi puolestani jatkaa toimintaa, mikäli ympäristöasiat saataisiin kuntoon ja kaivoslaki oikealle mallille. Ympäristörikoksista on jouduttava nykyistä tehokkaammin vastuuseen.

Johnny Loikkanen (IPU) 24.03.2015

Kysymyksen aihe on asiallinen, toteutus ei. Tärkeä sanoma hukkuu kysymyksen asettelun näennäiseen näppäryyteen ja sarkasmin yritykseen.

Jukka Tuhkanen 24.03.2015

Valitettavasti Suomen kaivoslaki ei ole hiukkaakaan ajan tasalla. Talvivaarasta pitää ottaa oppia. Talvivaara on kuin käenpoika pikkulinnun (=Suomi) pesässä.

Marjatta Herrala (IPU) 24.03.2015