Kirjaudu sisään Question mark Facebook 64 Google 64 | FI EN
Kotikunta
Anna kotikuntasi, jotta voimme näyttää sinulle oman alueesi kysymykset ja tulokset.
Lisätty 12.3.2015
Alue Koko maa
Vastauksia 10043

Kysymyksen taustaa: Kaikki ovat varmasti kuulleet Talvivaarasta joten pohjustusta tuskin tarvitsee. Ja ne ketkä ei ole, niin voisivat ottaa selvää, esim. nyt. https://www.google.fi/search?q=talvivaara

Annetut vastaukset (10043 kpl)

Hakut pussiin ja toiminta ajettava alas mahdollisimman vähin haittavaikutuksin ympäristölle.

Käyttäjät 49%
Ehdokkaat 46%
 
 

Rakennettava pitkä putki jonnekkin ja dumpata jätevedet luontoon sekä jatkaa kaivostoimintaa.

Käyttäjät 1%
Ehdokkaat 1%
 
 

Puhdistettava jätevedet jollakin muulla menetelmällä (millä?) ja jatkettava kaivostoimintaa.

Käyttäjät 44%
Ehdokkaat 41%
 
 

Kuljetettava vedet johonkin (mihin?) ja jatkettava kaivoksen toimintaa.

Käyttäjät 3%
Ehdokkaat 2%
 
 

Ehdotan jotain muuta, mitä?

Käyttäjät 2%
Ehdokkaat 9%
 
 

Kommentit

jatkakoot toimintaa mutta rakennettava toimiva ja riittävä puhdistuslaitos

Tommi Takkinen 18.04.2015

Ottaa kaivos Suomen valtiolle ja hoitaa se kunnolla.

Erkki Seppänen (IPU) 15.04.2015

jos ei osata puhdistaa, niin toimintaa ei saa jatkaa.

Minna Hietala 14.04.2015

Rakennettava katetut betonialtaat, jonka reunoja voidaan tarvittaessa korottaa.

Markku Vihanto (KD) 13.04.2015

Ja puhdistettava jätevedet.

Jere Salomaa 13.04.2015

Viisaammat voivat asian hoitaa niinkuin pitää. Jonkun on kannettava vastuu.

Mikko Mettala 12.04.2015

Velvoitetaan osakkaat maksamaan jätevesien puhdistus ja jos onnistuu, jatketaan toimintaa uusin periaattein, jotka huolehtivat ympäristön suojelun parhaalla mahdollisella tvalla.

Jorma Harkki 11.04.2015

Siitä vain viisaat keksimään uutta ja toimivaa. Hinnasta viis. Tuo nyt on vain hoidettava ilman yhtään lisäsaastutusta. Emme ole Amerikka.

Maarit Lammasniemi 10.04.2015

Tällainen maahan pumpattavilla bakteereilla mineraalien liuottaminen tuotantomenetelmä ja ns. jätevedet ovat erittäin tuhoisaa ympäristölle pohjavesile yms. Maailmalla on tuhoisia esimerkkejä tästä. on suorastaan käsittämätöntä kuin suomeen sallittiin tällainen kaivostominta perustaa. Parempi olis sanoa Bakteerit pussiin ja toiminta seis, mutta se ei niin vain käykään bakteerit jatkavat toimintaa. Ainosastaan Kuumuus voi ne tuhota. Joten yksinkertaiseesti räjähde reikään putkeen mihin on pumpattu bakteeria.

Mikko Voutilainen (IPU) 10.04.2015

Kaivos on ollut kallis peruastaa - ei sitä noin vain alas ajeta. Järkijaakot miettimään ratkaisua.

Ilpo Haalisto (PS) 6.04.2015

Vedenpuhdistusta voisi kokeilla EM-teknologialla. EM-teknologia, effective micro-organism technology on luonnon kanssa tehtävään yhteistyöhön perustuva, rauhanomaisen rinnakkaiselon ratkaisumalli. EM-teknologiaa voidaan käyttää maaperän ja jäteveden puhdistamiseen. Samalla se toimii luomulannoitteena. EM:lla voidaan myös kompostoida hyvin lyhyessä ajassa. Biojätteen päälle suihkutetaan EM-liuosta, jolloin bakteerit leviävät jätteeseen ja alkavat käsitellä sitä. Lopputulos on täysin hajuton, oli alkuperäinen jäteläjä miten haiseva vain. Japanissa kehitetty EM-teknologia on bakteereita ja mikrobeja; tiettyjen hyödyllisten bakteerien yhteisseos jossa nämä hyödylliset bakteerit ovat symbioottisessa suhteessa keskenään. EM-.seos sisältää maitohappobakteereita, fototrooppisia bakteereita sekä hiivaa. Jos puhdistus onnistuu niin sitten vasta jätevesiä voidaan siirtää.

Riikka Söyring (IPU) 6.04.2015

Vaikea asia ratkaistavaksi...minulla on liian vähän tietoa puhdistusmenetelmistä yms jotta voisin tällaisessa ajassa sanoa oikeastaan mitään. Vaatii perusteellisenpaaa asiaan paneutumista.

Kristina Ljungqvist (M2011) 6.04.2015

Vedet on puhdistettava. Mahdollisuudet kaivostoiminnan jatkamiseen on tarkkaan mietittävä, ympäristön kustannuksella sitä ei voi tehdä.

Irma Koskela (Vas.) 5.04.2015

Mikäli Talvivaara kykenee puhdistamaan vetensä ja toimimaan kannattavasti ilman veronmaksajien tukea siitä huolimatta, että ympäristökysymykset huomioidaan, niin puolestani voivat jatkaa.

Matias Ojalehto (Kesk.) 3.04.2015

Kannattavinta on löytää kaivokselle ostaja joka jatkaa vastuullisesti toimintaa.

Juhani Linnanheimo (M2011) 1.04.2015

Jätevedet tulee puhdistaa niin, ettei niistä aiheudu haittaa luonnolle.

Matti Järviharju (M2011) 31.03.2015

Työpaikat ovat tosi tärkeitä Kainuulle mutta ei ympäristön kustannuksella

Taina Matero (Vas.) 30.03.2015

Hommaan on saatava pysyvä ja ekologinen ratkaisu.

Pentti Kallio (Vas.) 30.03.2015

Suurin virhe tapahtui jo Talvivaaran konkurssissa. Jokainen tietää sen, ettei tuleva omistaja ota jätevesiä kontolleen, vaan ne jää Valtion kontolle. Kaikki siksi, ettei Valtiolta herunut lainaa, joka olisi varmistanut seuraavan rahoituskierroksen.

Mikko Mäkinen (RKP) 30.03.2015

Kaivosteollisuus globaalistikin on tällä hetkellä kannattamatonta. Ympäristöhaitoista puhumattakaan.

Ville Nisonen (Vihr.) 29.03.2015

Jos Talvivaaran kaivos suljettaisiin nyt, kuinka todennäköistä olisi, että se avattaisiin uudelleen muutaman vuoden kuluttua. Erittäin todennäköistä, arvioin, koska nikkeliesiintymä on kuitenkin huomattava ja alueella on valmis kaivosinfra. Prosessien alas- ja ylösajovaiheet ovat yleensä ympäristövaikutusten kannalta niitä kaikista haitallisimpia. Jos kaivoksen prosessi on ylipäätänsä toimintakelpoinen (kompetenssini ei riitä sitä arvioimaan), kaivostomintaa kannattaisi nyt jatkaa. Jätevedet tulisi puhdistaa nykyistä paremmin. Metallit saadaan kohtuudella talteen, mutta sulfaatti pitäisi poistaa nykyistä paremmin. Menetelmiä tähän on, ja olisikohan Talvivaarassa esimerkiksi ettringiittisaostus toimivin. Vakuumihaihdutusmenetelmää täytyy myös vakavasti ajatella ja miksei pilotoida Talvivaaran jätevesille.

Silja Keränen (Vihr.) 29.03.2015

Jos ei puhdistusmenetelmää tiedetä, niin ei kaivostoimintaa voi jatkaa. Täytyy siirtyä vanhoihin menetelmiin kaivostoiminnassa.

Paula Pennanen-Aitta (KD) 29.03.2015

Tämä varmaan paras vaihtoehto ja maksut omistajille .

Erkki Juhani Ketola 29.03.2015

koko kaivossektori pitäisi kansallistaa

Sami Parkkonen (IPU) 29.03.2015

Rakennettava kunnollinen jätevedenpuhdistamo. On niitä rakennettu venäjällekin ja ilmaiseksi.

Teuvo Koljonen (KD) 28.03.2015

Vedet puhdistettava ja jos on mahdollista jatkettava kaivoksen toimintaa, mutta paremmilla menetelmillä.

Mikko Tuomola (IPU) 28.03.2015

Tutkitaan asiaa tarkasti, kaivostoiminan kokonaan yksityistä omistusta en kannata, jokin prosentti olisi hyvä olla valtiolla ja joklu sillä kunnalla, minkä alueella ollaan. Myös jokin rahasto/vakuussumma mikä kattaa mahdolliset ympäristölle aiheutuvat ongelmat olisi hyvä olla, sekä kunnon tuntuva korvaus päälle, mikäli näin käy.

Tuomo Lehtinen (IPU) 28.03.2015

Johtajat linnaan lusimaan 25 vuodeksi!

Angel Skywolf 28.03.2015

Ajetaan alas mahdollisimman vähin haitin työllistyneille 9ihmisille aj ympäristölle.

Merja Hermonen (Vihr.) 28.03.2015

Äkkiä pakettiin ja paksut maata päälle.

Markku Seppälä (IPU) 27.03.2015

Kts. aiemmin esitetty kohta samasta aiheesta.

Jouko Miettinen (IPU) 27.03.2015

teollisuuden standardimenetelmillä on mahdollista puhdistaa hyvin kohtuullisilla kustannuksilla

Tapio Pulkkinen (Vas.) 27.03.2015

Rakennetaan jätevesille puhdistuslaitos.

Ahti Moilanen (PS) 27.03.2015

Talvivaaran kaivoksella on edelleen kuitenkin arvoa. Myynti oli aika huono veto, kuulemma. No, ainakin vesien puhdistusta uudelta omistajalta kannattaa penätä vimosen päälle.

Juho Salo (Pir.) 26.03.2015

Jätevedet on puhditettava joka tapauksessa

Maria Hanhisalo (KD) 26.03.2015

Tällä hetkellä ei ole uskottavaa toimintamallia ja teknologiaa, jolla kaivos toimisi tuottavasti ja ympäristöä pilaamatta. Hanke jäihin ei saa myydä missään tapauksessa eteenpäin ennenkuin 100% uskottava vesienhallinta.

Tuomo Keinänen (KD) 26.03.2015

On saatava riippumattoman asiantuntijan näkemys joka pohjautuu kannattavuuteen kun on ensin laskettu ympäristölle haitallisen toiminnan ja puhdistamiseen vaativat toimenpiteet. Vasta sen jälkeen päätös, jatketaanko, mutta ei ympäröivän luonnon kustannuksella.

Ritva Lehtonen (IPU) 26.03.2015

Hankittava uusi omistaja, joka alkaa pohtia tätä asiaa. En ole asiantuntija, mutta en hyväksy ympäristön pilaamista.

Tapani Ruokanen (Kok.) 25.03.2015

Jos kaivos jatkaa tomintaansa uuden omistajan alaisuudessa niinkuin nyt näyttää. Niin vastuu vesien puhdistuksesta on heillä ja hedän kuuluu asia hoitaa niin että siitä ei koidu haittoja ympäristölle.

Pekka Haavisto (IPU) 25.03.2015

Tulee myös välttää kaivoksen myymistä ulkomaiseen omistukseen (tai yksityiseen).

Tiina Ahlfors (Vas.) 24.03.2015

Puhdistamismenetelmä on asiantuntijoiden ja ympäristökatastrofin aiheuttajien vastuulla.

Johnny Loikkanen (IPU) 24.03.2015

En ole perehtynyt kaivostoimintaan niin paljoa että voisin mennä neuvomaan alan asiantuntijoita.

Teija Holopainen (Kok.) 24.03.2015

Tämä ei ole maallikkojen vaan asiantuntijoiden päätettävä asia. En väitä ymmärtäväni kaivosteollisuudesta tarpeeksi, haluan että valtio luottaa tässä kylmiin faktoihin ja puolueettoman asiantuntijaryhmän ehdotuksiin. Järjellä, ei tunteella.

Kyuu Eturautti (M2011) 23.03.2015

JOs vedet saadaan puhdistettua, niin toimintaa voidaan jatkaa ja samalla huomioida tulevien jätevesien asiallinen puhdistaminen.

Kai Similä (KD) 23.03.2015

Joka sottaa, se siivoaa! Valtio on edelleen vastuussa Talvivaarasta. Se ei saa antaa kaivoksen aiheuttaa enää yhtään enempää vahinkoa ympäristölle, muille yrittäjille ja seudun asukkaille. Uusi omistaja voi jatkaa kaivostoimintaa ainoastaan, jos tapahtuu inhimillisesti ja ekologisesta kestävällä tavalla. Sitä ennen pitää varmistua siitä, että viranomaisvalvonta saadaan tarpeenvaatimalle tasolle. Tarvittaessa tehdään lainsäädäntömuutoksia ja kohdennetaan valvontaan lisäresursseja. Lisäksi on tärkeää, että selvitetään, ketkä ovat syyllistyneet laittomuuksiin ja pannaan heidät rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Petteri Hiienkoski (KD) 23.03.2015

Pahuksen vaikea kysymys. En tiedä mikä on mahdollista. Teknologia ei toimi joten ensisijaisesti tulee estää lisävahingot luonnolle!

Markku Saarikangas (PS) 23.03.2015

Bioliuotus ei toimi nikkelillä ja kaivosta ei saada kannattavaksi, koska kallioperän nikkelipitoisuus on kovin alhainen.

Juhani Tanski (STP) 23.03.2015

Nykyisten jätevesien kohtalo tulee ratkaista jollain tavalla. Kun se jotenkin ratkaistaan, uskon, että löytyy myös tapa jatkaa kaivostoimintaa.

Tero Ahlqvist (PS) 22.03.2015

(Kuten edellä)Tässä on todellinen näytönpaikka suomalaiselle CleanTech:lle. Mikä mahdollisuus näyttää maailmalle osaamistamme saastuneen veden puhdistuksessa näin suuressa mittaluokassa! Tuleva vientiteollisuutemme tarvitsee tällaista osaamista ja näyttöä siitä.

Sirpa Rintala (PS) 22.03.2015

Ylijäämävesiä on toki paljon, mutta kaikki vesi ei ole "likaista". Kaivosalueelle tulee luoda vesisysteemi, jossa puhdas sade- ja sulamisvesi kerätään eri altaisiin ja lasketaan luontoon, kun taas likainen vesi puhdistettavaksi. Luulisi, että nykyaikana ja ison Kainuun alueella löytyy tilaa suurillekin vedenpuhdistusaltaille.

Niilo Keränen (Kesk.) 22.03.2015