Kirjaudu sisään Question mark Facebook 64 Google 64 | FI EN
Kotikunta
Anna kotikuntasi, jotta voimme näyttää sinulle oman alueesi kysymykset ja tulokset.
Lisätty 10.1.2015
Alue Koko maa
Vastauksia 20907

Annetut vastaukset (20907 kpl)

Kannatan sitä. Se lisää talouskasvua ja luo työpaikkoja.

Käyttäjät 31%
Ehdokkaat 17%
 
 

Olen sitä vastaan. Se uhkaa demokratiaa ja ajaa suuryritysten etua veronmaksajien kustannuksella

Käyttäjät 41%
Ehdokkaat 73%
 
 

En osaa sanoa.

Käyttäjät 28%
Ehdokkaat 10%
 
 

Kommentit

Antaa yrityksille jopa oikeuden haastaa valtio oikeuteen mikäli lainsäädäntö ei tue yrityksen tavoitteita. Näitä oikeudenkäntejä käydään jo mm. Australiassa ja muutamassa muussakin maassa.

Petri Salminen (Vas.) 16.04.2015

Myös IPR-kohdat ovat hirveitä. Koko sopimus pitäisi aloittaa puhtaalta pöydältä jo pelkästään siksi, että sitä on salailtu.

Joonas Mäkinen (Pir.) 9.04.2015

Teemme siihen EU:n alueiden komiteassa Suomea hyödyttävän muutosesityksen Suomen valtuuskunnan kanssa, johon kuulun.

Ilpo Haalisto (PS) 6.04.2015

Välimiesmenettely riitojen ratkaisukeinona on kuitenkin arveluttava.

Kaarina Buure-Hägglund 6.04.2015

Tämän hetkisen saatavilla olevan tiedon mukaan sopimuksen myötä menetämme työpaikkoja. Koko Eurooppa menettää. Erityinen riski tämä sopimus on pk-yrittäjille, joiden on lähes mahdoton kilpailla monikansallisten suuryritysten kanssa, joilla on mahdollisuus erilaiseen verosuunnitteluun ym. kikkailuun. Kannattaa myös vilkaista yhteisöä TABC, joka on näiden yritysten etujärjestö, joka kovasti lobbaa USA:n kanssa TTIP:Tä , TiSaa ja muita vapaakauppasopimuksia. Minkäänläistä näyttöä ei ole sopimusken kaikkia hyödyttävistä vaikutuksista, riskejä sitäkin enemmän. Hyödyt ja haitat on aina punnittava ja näin isoista sopimuksita on puhuttava avoimesti ja koko prosessin on oltava läpinäkyvää.

Maarit Snellman 3.04.2015

USA:n kanssa neuvottelupöydässä on oltava äärimmäisen tarkkana. Näin olen ymmärtänyt näillä tiedoilla.

Ulla Kokkonen (RKP) 31.03.2015

Vaikka se lisäisikin talouskasvua, se tuskin lisää sitä Suomessa. Euroonkin mentiin mm. samalla argumentilla. Se on lisännyt kasvua lähinnä Aasiassa, Etelä- ja Puhjois-Amerikassa, Sijoituksetkin ovat valuuneet juuri euro-alueen ulkopuolelle.

Jouko Miettinen (IPU) 30.03.2015

Lopullisen kannan voin muodostaa vasta riittävillä tiedoilla. Olen kyllä jonkin verran huolissani.

Mika Ebeling (KD) 30.03.2015

EU:n tulee pitää puolensa maailman suurimpana markkina-alueena näissä neuvotteluissa.

Mikko Mäkinen (RKP) 30.03.2015

Hirveä asia. Tämä olisi viimeinen niitti sivistysyhteiskunnalle.

Teemu Saikkonen (Vihr.) 28.03.2015

Suomi itsenäiseksi ei anna sopimuksella tilaa.

Markku Seppälä (IPU) 27.03.2015

Ylikansalliset toimijat saavat käyttöön sanelupolitiikan.

Ahti Moilanen (PS) 27.03.2015

Mutta investointisuoja pitää olla sellainen että sen kanssa ei jouduta ongelmiin.

Eeva Oehlandt (Kesk.) 26.03.2015

Tasapuolisin ja molemmille puolille kannattavin ehdoin kannatan.

Maria Hanhisalo (KD) 26.03.2015

Nyt meidän äänestäjien on oltava hereillä vaaleissa ja äänestettävä ehdokasta, joka vastustaa tätä karmeaa sopimusta.

Minna Paananen (IPU) 26.03.2015

Ei missään nimessä, se on yritysten oma asia mitä sopivat, ei kuulu valtiolle..

Ritva Lehtonen (IPU) 26.03.2015

Pitää olla meidän puolelta hyvät neuvottelijat

Jarkko Wallenius (PS) 26.03.2015

Suomen maatalousyrittäminen joutuu vaikeaan asemaan ja tilanne pahenee.

Tanja Raisto-Elo (Kesk.) 25.03.2015

Suhtaudun siihen kriittisesti varsinkin investointisuojan takia.

Annina Ruottu (Kesk.) 25.03.2015

Jonkinlainen sopimus voisi toimia, muttei tämä.

Tiina Palovuori (PS) 25.03.2015

1. Neuvotteluja käydään salassa ja edes julkiset edustajat tietävät hädintuskin mitään sopimusten valmistelusta. 2. Ulkomaiset sijoittajat (eli yritykset) saisivat oikeuden vaatia vahingonkorvauksia valtiolta (eli kansalaisilta), jos valtion lainsäädännöt ovat ristiriidassa yrityksen tuottavuuden kanssa. Esim. yksityinen lääkäriasema voisi haastaa valtion oikeuteen, jos julkiset palvelut hoitaisivat saman duunin halvemmalla. 3. Sääntely-yhteistyö tarkoittaa suurinpiirtein, että suuryritysten edustajat tulevat osallistumaan asiantuntijaryhmiin, jotka vaikuttavat uusiin lakiehdotuksiin, ennen kuin näitä käsitellään missään parlamenteissa. Kaikenkaikkiaan työ-, sosiaali-, ympäristö-, yksityisyydensuoja- ja kuluttajanormit madaltuisivat. Demokratia ja valtioiden itsemääräämisoikeus kaventuisi. Ja lisää skeidaa löytyy.

Jaana Mikkola (Pir.) 23.03.2015

Puolueettomat asiantuntijamielipiteet puhuvat sopimuksen nykymallia vastaan: se vaikuttaa surkealta.

Kyuu Eturautti (M2011) 23.03.2015

En usko sääntelyn poistumiseen. En halua investointisuojasopimuksia ja välimiesoikeuksia päättämään maamme lainsäädännöstä.

Tero Ahlqvist (PS) 22.03.2015

Vapaakauppasopimusta on ehdottomasti vastustettava!

Anni Wallenius (SKP) 22.03.2015

Kannatan vapaakauppaa, mutta sen pitää olla reilua kaikkia kohtaan. TTIP-kritiikki on erittäin perusteltua.

Petri Kaivanto (IPU) 22.03.2015

Se on törkeää kansalaisuuden rosvoamista!

Mirja-Liisa Anttila (IPU) 20.03.2015

Sillä myydään jopa kansallisomaisuus ilman suomalaisten sananvaltaa.

Alpo Prittinen 18.03.2015

Vapaa markkinatalous ei ole ihmisolähtöistä.

Kai Similä (KD) 17.03.2015

Sopimuksessa on kohtia, joita ei sellaisenaan saa hyväksyä.

Leena Kurikka (Kok.) 17.03.2015

Suomi elää ulkomaankaupasta. Monella suomalaisella yrityksellä on nyt vaikea päästä suojelluille Yhdysvaltain markkinoille. Siksi tarvitsemme selkeät ja tasapuoliset pelisäännöt kaupan vapauttamisesta.

Alexander Stubb (Kok.) 16.03.2015

Vapaakauppa on hyvä juttu, kuten se on ollut EU:n alueellakin. Sopimuksen sisältö pitäisi kuitenkin valmistella avoimesti. Nykymuodossaan en sopimusta hyväksyisi.

Lasse Kärkkäinen (Pir.) 16.03.2015

Vaitukset ja ehdot ovat yhä epäselvät riittävän vastauksen antamiseen

Harri Kämäräinen (Pir.) 16.03.2015

Lopputulosta ei tule hyväksyä, jos se ei ole tasapainoinen EU:n ja USA:n välilä.

Anne Majuri (Kesk.) 15.03.2015

Ehdottmasti vastaan. Se on täysi susi.

Risto Koivula (STP) 15.03.2015

Aitoa yhteistyötä voi tehdä vain sellainen maa, jolla on päätösvalta omista asioistaan.TTIP tarkoittaa ylimmän byrokratian ja ylimmän taloudellisen vallan yhdistämistä. Lisäaskelta kohti ison rahan ja suusyritysten johtamaa maailmaa. Suomen pitää vastustaa jyrkästi tätä suuntausta.

Erkki Ketola (IPU) 15.03.2015

Kysymys on erinomainen. En ymmärrä, miten Euroopan valtiot voivat ajatella hyväksyvänsä ne 3 miehiset raadit, jotka saisivat ratkaista valtioiden välisiä asioita yhteisten neuvottelujen asemesta. Tässä mennään pitkä askel kehitysmaan suuntaan. Tästäkin syystä Suomen pitää luopua EU:in jäsenyydestä.

Marjatta Herrala (IPU) 15.03.2015

Juuri niin. Se uhkaa demokratiaa ja ajaa suuryritysten etua.

Marko Kivelä (IPU) 14.03.2015

TTIP:n sisältöön on vaikeaa ottaa järkevästi kantaa, koska sitä valmistellaan salassa ja kaikki siitä saadut tiedot tulevat tietovuotojen tai toisen käden tiedonantajien kautta. Tuskin kukaan osaa sanoa totuutta tähän asiaan. Kannatan vapaata kaupankäyntiä, mutta mielestäni tehokkaampi tapa sen toteuttamiseen olisi nimenomaan purkaa juridisia esteitä kansainväliselle kaupankäynnille sen sijaan, että niitä lisätään erilaisten sopimusten muodossa. TTIP-sopimus voidaan saattaa voimaan, kunhan se ei tarkoita kansallisen päätöksentekokoneistomme alistamista korporaatioiden mielivallalle, mikä on huolena erityisesti investointisuojan kohdalla.

Tere Sammallahti (Pir.) 13.03.2015

korruptio täytyy kuitenkin estää.

Ville Korpinen (Vas.) 13.03.2015

Se romuttaa Suomen talouden totaalisesti

Päivi Eskola (IPU) 9.03.2015

En luota.

Auli Happonen (KD) 9.03.2015

Oikeus on aina isomman puolella

Kari Tykkyläinen (PS) 9.03.2015

Meidän tulee turvata oma elintarviketuotanto ja vaikuttaa siihen, että investointisuoja ei muodostu kohtuuttomaksi.

Markku Eestilä (Kok.) 9.03.2015

TTIP on tutkimusten mukaan taloudellisesti haitallinen Suomelle ja myös muulle Euroopalle. Ainoa hyötyjä olisi Yhdysvallat. TTIP myös mahdollistaisi geenimanipuloidun ruoan tulon markkinoille ja eliminoisi EU:n jäsenmaiden mahdollisuuden päättää GM-ruoan laillisuudesta itse. TTIP-sopimus on ehdottomasti jätettävä allekirjoittamatta. Sen todellisia vaikuttimia lienee Monsanton saaminen EU-markkinoille kätkettynä sopimuksen sisältöön. Sopimuksesta ei yksinkertaisesti ole mitään hyötyä. Negatiivisia puolia sen sijaan riittää.

Johnny Loikkanen (IPU) 9.03.2015

Kannatan, kunhan sen suhde maamme lainsäädäntöön on ensin tarkoin selvitetty.

Marjo Pakka (Kok.) 8.03.2015

Kannatan tietyin varauksin. USAn oikeuskäytäntöä ei mm. pidä hyväksyä.

Mikko Wikstedt (PS) 8.03.2015

Huonot sopimusehdot ei pidä hyväksyä

Viktoria Kulmala (Kesk.) 8.03.2015

En menisi kovalla kiireellä. Kannatan vapaata kilpailua, mutta tämä vapaa-kauppa USA:n kanssa kannattaa vielä tutkia perinpohjin, ettei tule todellisia yllätykisä

Anne Knaster (Kok.) 8.03.2015

Ei mitään järkeä koko sopimuksessa. En myöskään halua geenimuunneltuja ruokia suomeen.

Eija-Liisa Kiviharju-Ketola (IPU) 8.03.2015

Nyt neuvoteltavana olevassa muodossa en kannata sopimusta. Yksi iso ongelma on ns ISDS, eli investoija-valtio riitojenratkaisu. Jos se toteutetaan esitetyssä muodossa, se tarkoittaisi että yritykset voisivat haastaa valtiot yksityiseen välimiesoikeuteen kansalaisten terveyttä ja ympäristöä suojelevista laeista. Esim Philip Morris-yhtiö on tällaisen kauppasopimuspykälän nojalla haastanut Australian valtion oikeuteen uuden tiukennetun tupakkalain takia.

Satu Hassi (Vihr.) 8.03.2015